HISTORIA

Akademia Hegemon działa jako fundacja, a powstała 14 września 2016 roku.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w tym prowadzenie sekcji, drużyn i klubów sportowych oraz szkolenie zawodników.

 Początkowo Akademia prowadziła tylko zajęcia sportowe z rugby na Śląsku dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat oraz dodatkowo dla dorosłych, co miało na celu aktywizację otoczenia dzieci uprawiających ten sport i popularyzowanie rugby. Jednocześnie Akademia prowadziła wewnętrzne warsztaty szkoleniowe dla przyszłych trenerów.

Obecnie działania sportowe Akademii koncentrują się na trzech dyscyplinach, dla których utworzone zostały sekcje, tj. rugby, joga, bieganie.

Chcesz spróbować swoich sił w jednej z tych dyscyplin? Zapraszamy na treningi, a jeśli masz dodatkowe pytania skorzystaj z formularza kontaktowego, tutaj