DOKUMENTY ZAPISOWE RUGBY

 

Jeśli przekonali się Państwo, że Hegemon Akademia Rugby jest idealnym miejscem dla Państwa dzieci, zapraszamy do pobrania, wypełnienia oraz dostarczenia nam wypełnionych dokumentów rejestrowych.

Dokumenty przesłać można pocztą lub wydrukowane przynieść na najbliższy trening Hegemon Akademii Rugby i przekazać trenerowi.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line nie zwalnia rodziców z obowiązku dostarczenia podpisanych dokumentów w formie papierowej, które powinny trafić do trenera Hegemon Akademii Rugby w momencie odbycia pierwszego treningu przez zawodnika po treningach próbnych.

Formiularz dla seniorów
Formularz dla dzieci