DOKUMENTY ZAPISOWE JOGA

 

Jeśli przekonali się Państwo, że Hegemon Akademia Jogi jest idealnym miejscem dla Państwa, zapraszamy do pobrania, wypełnienia oraz dostarczenia nam wypełnionych dokumentów rejestrowych.

Dokumenty przesłać można pocztą lub wydrukowane przynieść na najbliższy trening Hegemon Akademii Jogi i przekazać trenerowi.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line nie zwalnia uczestników z obowiązku dostarczenia podpisanych dokumentów w formie papierowej, które powinny trafić do trenera Hegemon Akademii Jogi w momencie odbycia pierwszego treningu przez uczestnika po treningach próbnych.